Sine Bayard
Sine Bayard, bestyrelsesformand. Se mere på www.sinebayard.dk
Formand Sine Bayard
N.P. Jørgensensvej 25
3100 Hornbæk
mobil: 2673 1693
 
Den øvrige bestyrelse:
Anne Mette Kilian (kasserer)
træder ud af bestyrelsen
Per Larsen
Jacob Løve
desværre afgået ved døden
Jens Søltoft Andersen 
træder ud af bestyrelsen
Peter Bayard (webmaster)
 
(ændringer i.h.t. generalforsamling 10. maj 2021)
 
Revisor:
Susanne Rom
 
CVR nr. 32193617
Vi er en rigtig god bestyrelse. Vi holder møde ca. en gang om måneden, og nogle gange inviterer vi en gæst med, som kan inspirere og komme med nye idéer. Har du lyst til at være vores næste gæst?
 
Vi arbejder alle frivilligt og ulønnet. Vi har også flere frivillige, som hjælper os ved de forskellige arrangementer.
 
Vi søger 2 nye medlemmer af bestyrelsen. Kontakt os for yderligere oplysninger.
Tlf: 26 73 16 93 eller ps.bayard@tdcspace.dk
 
 
 
 
Sine Bayard